Superieur automat.

De camera neemt op met automatische scèneherkenning. Deze functie neemt heldere beelden op van donkere scènes of scènes met tegenlicht.

Bij scènes onder zwakke belichting of met tegenlicht, kan de camera zo nodig meerdere beelden opnemen en een samengesteld beeld, enz., creëren om een beeld met een hogere kwaliteit op te nemen dan in de intelligent automatische functie.
 1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Automatisch. modus).
 2. MENU (Camera- instellingen1) → [Automatisch. modus][Superieur automat.].
 3. Richt de camera op het onderwerp.
  Als de camera een scène herkent, wordt het pictogram van de scèneherkenning afgebeeld op het scherm. Zo nodig wordt (overlay-pictogram) afgebeeld.

 4. Stel scherp en fotografeer het onderwerp.

Opmerking

 • Wanneer het apparaat wordt gebruikt om samengestelde beelden te maken, duurt het opnameproces langer dan normaal. In dit geval wordt (overlay-pictogram) afgebeeld en klinkt het sluitergeluid meerdere keren, maar wordt slechts één beeld opgenomen.
 • Wanneer (overlay-pictogram) wordt afgebeeld, mag u de camera niet bewegen voordat de meerdere opnamen zijn opgenomen.
 • Het apparaat zal de scène niet herkennen wanneer u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische-zoomfunctie.
 • Het apparaat herkent een scène mogelijk niet goed onder bepaalde opnameomstandigheden.
 • Als [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG], kan het apparaat geen samengesteld beeld maken.
 • In de standen [Superieur automat.] worden de meeste functies automatisch ingesteld, en kunt u de instellingen niet zelf veranderen.