De accu opladen terwijl deze in de camera is geplaatst

 1. Zet het apparaat uit.
 2. Sluit de camera met daarin de accu met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd) aan op de netstroomadapter (bijgeleverd), en sluit de netstroomadapter aan op een stopcontact.

  Oplaadlampje op de camera (oranje)
  Brandt: Opladen
  Uit: Opladen klaar
  Knippert: Oplaadfout of opladen tijdelijk gepauzeerd omdat de temperatuur van de camera niet in het juiste temperatuurbereik ligt

  • Oplaadtijd (volledige lading): De oplaadtijd is ongeveer 150 minuten.
  • Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een temperatuur van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van gebruikscondities en de omstandigheden.
  • Het oplaadlampje gaat uit nadat het opladen voltooid is.
  • Als het oplaadlampje gaat branden en daarna onmiddellijk weer uit gaat, is de accu volledig opgeladen.

Opmerking

 • Als het oplaadlampje knippert terwijl de accu niet volledig opgeladen is, verwijdert u de accu uit de camera en plaatst u hem weer terug, of koppelt u de USB-kabel los van de camera en sluit u hem weer aan, om de accu weer op te laden.
 • Wanneer het oplaadlampje van de camera knippert terwijl de netstroomadapter is aangesloten op het stopcontact, betekent dit dat het opladen tijdelijk is onderbroken omdat de temperatuur buiten het aanbevolen bereik ligt. Wanneer de temperatuur weer binnen het geschikte bereik komt, wordt het opladen hervat. Het wordt aanbevolen de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10 °C tot en met 30 °C.
 • Gebruik een stopcontact in de buurt bij gebruik van de netstroomadapter/acculader. In het geval enige storing optreedt, trekt u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de voeding los te koppelen.
  Als u een apparaat met een oplaadlampje gebruikt, denkt u eraan dat het apparaat niet is losgekoppeld van de voeding ondanks dat het oplaadlampje uit is.
 • Als u de camera inschakelt, wordt de camera van stroom voorzien vanuit het stopcontact en kunt u de camera bedienen. De accu wordt echter niet opgeladen.
 • Als u een nieuwe accu gebruikt of een accu die lange tijd niet is gebruikt weer gaat gebruiken, kan het oplaadlampje snel knipperen wanneer de accu wordt opgeladen. Als dat gebeurt, verwijdert u de accu uit de camera en plaatst u hem weer terug, of koppelt u de USB-kabel los van de camera en sluit u hem weer aan, om de accu weer op te laden.
 • Blijf de accu niet continu of herhaaldelijk opladen zonder hem te gebruiken als hij al (bijna) volledig is opgeladen. Als u dat doet kunnen de prestaties van de accu achteruitgaan.
 • Nadat het opladen klaar is, trekt u de stekker van het netsnoer van de netstroomadapter uit het stopcontact.
 • Gebruik uitsluitend een originele accu, micro-USB-kabel (bijgeleverd) en netstroomadapter (bijgeleverd) van het merk Sony.