Helderheid zoeker

Bij gebruik van een elektronische beeldzoeker stelt dit apparaat de helderheid van de elektronische beeldzoeker in overeenkomstig de omgeving.

  1. MENU (Instellingen) → [Helderheid zoeker] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Stelt de helderheid automatisch in.
Handmatig:

Selecteert de helderheid van de elektronische beeldzoeker binnen het bereik –2 tot +2.

Opmerking

  • De helderheid van de elektronische beeldzoeker kan in de volgende situaties niet worden ingesteld. De maximale helderheid is [±0].
    • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K].
    • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [Opname-instell.] is ingesteld op [120p]/[100p].
    • Tijdens het opnemen met een hoge beeldfrequentie