USB LUN-instelling

Verbetert de compatibiliteit door de USB-verbindingsfuncties te beperken.

  1. MENU (Instellingen) → [USB LUN-instelling] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Multi:
Normaal gebruikt u [Multi].

Enkel:
Stel [USB LUN-instelling] alleen in op [Enkel] als u geen verbinding tot stand kunt brengen.