Markering-instell. (bewegende beelden)

Stelt de markeringen in die moeten worden afgebeeld tijdens het opnemen van bewegende beelden.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Markering-instell.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Midden:
Stelt in of de middenmarkering moet worden afgebeeld of niet in het midden van het opnamescherm.
[Uit]/[Aan]
Verhouding:
Stelt de beeldverhouding-markeringweergave in.
[Uit]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Veilige zone:
Stelt de veiligheidszoneweergave in. Dit wordt het standaardbereik dat kan worden gehaald door een televisie voor algemeen gebruik.
[Uit]/[80%]/[90%]
Hulpkader:
Stelt in of het geleideframe moet worden afgebeeld of niet. U kunt controleren of het onderwerp horizontaal of verticaal staat ten opzichte van de grond.
[Uit]/[Aan]

Hint

  • U kunt diverse markeringen tegelijkertijd afbeelden.
  • Plaats het onderwerp op het kruispunt van de [Hulpkader] voor een gebalanceerde compositie.