Scherpstelstandaard

Als u [Scherpstelstandaard] toewijst aan de gewenste customknop, kunt u nuttige functies oproepen, zoals het scherpstelkader snel verplaatsen, enz., afhankelijk van de instellingen voor het scherpstelgebied.

  1. MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [Scherpstelstandaard] toe aan de knop.
  2. Druk op de knop waaraan de functie [Scherpstelstandaard] is toegewezen.
    • Wat u kunt doen door op de knop te drukken is afhankelijk van de instellingen voor [Scherpstelgebied] en [Centr. AF-vergrend.].
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Flexibel punt] of [Uitgebr. flexibel punt]:
Door op de knop te drukken kunt u de positie van het scherpstelkader veranderen met de boven-/onder-/linker-/rechterkant van het besturingswiel.
Wanneer [Scherpstelgebied] is ingesteld op [Breed] of [Midden]:
  • Wanneer [Centr. AF-vergrend.] is ingesteld op [Aan], wordt [Centr. AF-vergrend.] geactiveerd door op de knop te drukken. De camera detecteert het onderwerp dat zich in het midden van het scherm bevindt, en begint het te volgen door op het midden van het besturingswiel te drukken. Als u op de knop drukt terwijl het onderwerp wordt gevolgd, wordt het volgen geannuleerd.

Opmerking

  • U kunt de functie [Scherpstelstandaard] niet instellen op [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop].