Gezichtsregistratie (Volgorde wijzigen)

Als meerdere gezichten zijn geregistreerd om prioriteit te krijgen, krijgt het gezicht dat het eerst is geregistreerd prioriteit. U kunt de volgorde van de prioriteit veranderen.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Gezichtsregistratie][Volgorde wijzigen].
  2. Selecteer een gezicht om de volgorde van prioriteit te veranderen.
  3. Selecteer de bestemming.