De lenskap bevestigen

Wij adviseren u de lenskap te gebruiken om te voorkomen dat licht van buiten het opnameframe het beeld beïnvloedt.

  1. Lijn de vorm van het bevestigingsdeel van de lenskap en de lenskop met elkaar uit, en draai de lenskap rechtsom tot deze vastklikt.

Opmerking

  • Bevestig de lenskap goed op het apparaat. Anders heeft de lenskap mogelijk geen effect of kan gedeeltelijk worden gereflecteerd in het beeld.
  • Wanneer de lenskap correct is bevestigd, komt de lenskapmarkering (rode lijn) overeen met de rode uitlijnmarkeringen op de lenskap.
  • Verwijder de lenskap bij gebruik van de flitser omdat anders de lenskap het flitslicht blokkeert en als schaduw op het beeld kan verschijnen.
  • Om na het opnemen de lenskap op te bergen, bevestigt u de lenskap achterstevoren op de lens.