Audio-uitvoer-tijd

U kunt echo-annulering tijdens geluidscontrole instellen en ongewenste afwijkingen tussen video en audio tijdens HDMI-uitvoer voorkomen.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Audio-uitvoer-tijd] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Live:
Voert audio uit zonder vertraging. Selecteer deze instelling wanneer geluidsverschillen een probleem vormen tijdens geluidscontrole.
Lipsynchronisatie:
Voert audio en video gesynchroniseerd uit. Selecteer deze instelling om ongewenste verschillen tussen het beeld en het geluid te voorkomen.