Monitor deactiveren

Als u op de knop drukt waaraan de functie [Monitor deactiveren] is toegewezen, wordt de monitor zwart en wordt de schermweergave vergrendeld op [Geen info].

  1. MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → wijs de [Monitor deactiveren] toe aan de gewenste knop.
  2. Druk op de knop waaraan de functie [Monitor deactiveren] is toegewezen.
    • Om terug te keren naar het scherm, drukt u nogmaals op de knop waaraan [Monitor deactiveren] is toegewezen.

Opmerking

  • Zelfs wanneer u [Monitor deactiveren] uitvoert, blijft de achtergrondverlichting van de monitor aan. Om de achtergrondverlichting uit te schakelen, schakelt u de monitorfunctie om naar de zoekerfunctie met behulp van de functie [FINDER/MONITOR].