Aantal opneembare beelden

Als u een geheugenkaart in de camera plaatst en de ON/OFF (aan/uit)-knop instelt op "ON", wordt op het scherm het aantal beelden afgebeeld dat kan worden opgenomen (wanneer u met de huidige instelling blijft opnemen).

Opmerking

  • Wanneer "0" (het aantal opneembare beelden) oranje knippert, is de geheugenkaart vol. Vervang de geheugenkaart door een andere of wis beelden op de huidige geheugenkaart.
  • Als "NO CARD" oranje knippert, betekent dit dat geen geheugenkaart is geplaatst. Plaats een geheugenkaart.

Het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart

De onderstaande tabel toont bij benadering het aantal beelden dat kan worden opgenomen op een geheugenkaart die is geformatteerd in dit apparaat. De waarden zijn bepaald met gebruikmaking van een standaard geheugenkaart van Sony voor testen.

De waarden kunnen verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en het type geheugenkaart dat wordt gebruikt.

[Beeldformaat]: [L: 20M]
[Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2]*

(Eenheid: beelden)

Kwaliteit 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standaard 1150 4800 9600 37500
Fijn 690 2800 5500 22000
Extra fijn 510 2050 4150 16000
RAW en JPEG 235 950 1900 7500
RAW 355 1400 2850 11000

* Als [Beeldverhouding] is ingesteld op iets anders dan [3:2], kunt u meer beelden opnemen dan de aantallen aangegeven in de bovenstaande tabel.(behalve wanneer [RAW] is geselecteerd)

Opmerking

  • Zelfs als het aantal beelden dat kan worden opgenomen hoger is dan 9.999 beelden, zal "9999" worden afgebeeld.
  • Wanneer een beeld dat is opgenomen met een ander apparaat wordt weergegeven op deze camera, is het mogelijk dat het beeld niet wordt weergegeven in het oorspronkelijke beeldformaat.
  • De aangegeven aantallen zijn met gebruikmaking van een Sony-geheugenkaart.