AF aan

U kunt scherpstellen zonder de ontspanknop tot halverwege in te drukken. De instellingen voor de scherpstellingsfunctieknop worden toegepast.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → gewenste knop en wijs daarna [AF aan] toe aan de knop.
  2. Druk op de knop waaraan u de functie [AF aan] hebt toegewezen tijdens opnemen in de automatische scherpstellingsfunctie.

Hint

  • Stel [AF met sluiter] in op [Uit] wanneer u de automatische scherpstelling niet wilt uitvoeren met behulp van de ontspanknop.
  • Stel [AF met sluiter] en [Pre-AF] in op [Uit] om scherp te stellen op een bepaalde opnameafstand als voorspelling van de positie van het onderwerp.