USB-verbinding

Selecteert de USB-verbindingsmethode wanneer dit apparaat is aangesloten op een computer, enz.

  1. MENU (Instellingen) → [USB-verbinding] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Brengt automatisch een massaopslagverbinding of MTP-verbinding tot stand, afhankelijk van de computer of andere USB-apparaten die moeten worden aangesloten. Windows 7-, Windows 8.1- of Windows 10-computers worden verbonden met MTP, en de unieke functies ervan worden ingeschakeld voor gebruik.
Massaopslag:
Brengt een massaopslagverbinding tot stand tussen dit apparaat, een computer en andere USB-apparaten.
MTP:
Brengt een MTP-verbinding tot stand tussen dit apparaat, een computer en andere USB-apparaten. Windows 7-, Windows 8.1- of Windows 10-computers worden verbonden met MTP, en de unieke functies ervan worden ingeschakeld voor gebruik.
PC-afstandsbedien.:
Gebruikt "Remote Camera Control" om dit apparaat te bedienen vanaf de computer, inclusief functies zoals opnemen en het opslaan van beelden op de computer.

Opmerking

  • Het kan enige tijd duren om een verbinding tot stand te brengen tussen dit apparaat en de computer wanneer [USB-verbinding] is ingesteld op [Automatisch].