Datum/tijd instellen

Het klok-instelscherm wordt automatisch afgebeeld wanneer u dit apparaat voor het eerst inschakelt, of wanneer de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij volledig leeg is. Selecteer dit menu wanneer u na de eerste keer opnieuw de datum en tijd wilt instellen.

  1. MENU (Instellingen) → [Datum/tijd instellen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Zomertijd:
Selecteert de zomertijd [Aan]/[Uit].

Datum/Tijd:
Stelt de datum en tijd in.

Datumindeling:
Selecteert het weergaveformaat van datum en tijd.

Hint

  • Om de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij op te laden, plaatst u een opgeladen accu en laat u het apparaat gedurende 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.
  • Als de klok wordt teruggesteld elke keer wanneer de accu wordt opgeladen, kan de ingebouwde, oplaadbare reservebatterij versleten zijn. Neem contact op met uw servicecentrum.