Gezichtsregistratie (Wissen)

Wist een geregistreerd gezicht.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Gezichtsregistratie][Wissen].
    Als u [Alles verwijderen] selecteert, kunt u alle geregistreerde gezichten wissen.

Opmerking

  • Zelfs als u [Wissen] uitvoert, blijven de gegevens van de geregistreerde gezichten opgeslagen in het apparaat. Om de gegevens van de geregistreerde gezichten uit het apparaat te wissen, selecteert u [Alles verwijderen].