Bluetooth-instelling.

Regelt de instellingen voor het verbinden van de camera met een smartphone via een Bluetooth-verbinding. U moet de camera en de smartphone aan elkaar paren voordat u de koppelingsfunctie voor locatie-informatie kunt gebruiken.
Als u de camera en de smartphone aan elkaar wilt paren om de koppelingsfunctie voor locatie-informatie te kunnen gebruiken, raadpleegt u "Inst. loc.gegev.link".

  1. MENU ( Netwerk) → [Bluetooth-instelling.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Bluetooth-functie (Aan/Uit):
Stelt in of de Bluetooth-functie van de camera moet worden ingeschakeld of niet.
Koppeling:
Beeldt het scherm af voor het paren van de camera en de smartphone met behulp van PlayMemories Mobile.
Appar.adres weerg.:
Beeldt het BD-adres af van de camera.