Beelden opgeven om af te drukken (Printen opgeven)

U kunt van tevoren op de geheugenkaart opgeven welke van de stilstaande beelden u later wilt afdrukken. Het pictogram van de -afdrukmarkering wordt afgebeeld op de geselecteerde beelden. DPOF staat voor "Digital Print Order Format".
De DPOF-instelling blijft behouden nadat het beeld is afgedrukt. Wij adviseren u deze instelling na het afdrukken te annuleren.

  1. MENU (Afspelen) → [Printen opgeven] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Meerdere bldn.:

Selecteert beelden voor een afdrukopdracht.

(1) Selecteer een beeld en druk op het midden van het besturingswiel. Het teken wordt afgebeeld in het selectievakje. Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op het midden om het teken te wissen.

(2) Herhaal stap (1) om andere beelden af te drukken. Om alle beelden vanaf een bepaalde datum of in een bepaalde map te selecteren, selecteert u het selectievakje voor de datum of map.

(3) MENU[OK].

Alles annuleren:
Wist alle DPOF-afdrukmarkeringen.
Afdrukinstelling:
Stelt in of de datum moet worden afgedrukt op beelden met een DPOF-afdrukmarkering.
  • De plaats en grootte van de datum (binnen of buiten het beeld) kunnen verschillen afhankelijk van de printer.

Opmerking

  • U kunt de DPOF-afdrukmarkering niet toevoegen aan de volgende bestanden:
    • RAW-beelden
  • Het aantal kopieën kan niet worden opgegeven.
  • Sommige printers ondersteunen de datumafdrukfunctie niet.