Voeding vanuit een stopcontact

Gebruik de bijgeleverde netspanningsadapter om beelden op te nemen en weer te geven terwijl voeding wordt geleverd door het stopcontact. Dit spaart de acculading van het apparaat.

 1. Plaats de accu in de camera.
 2. Sluit de camera met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd) en de netspanningsadapter (bijgeleverd) aan op een stopcontact.

Opmerking

 • De camera zal niet worden ingeschakeld als er geen resterende acculading is. Plaats een voldoende opgeladen accu in de camera.
 • Als u de camera gebruikt terwijl deze van voeding wordt voorzien vanuit een stopcontact, controleert u of het pictogram () wordt afgebeeld op de monitor.
 • Verwijder de accu niet terwijl het apparaat van voeding wordt voorzien vanuit een stopcontact. Als u de accu verwijdert, wordt de camera uitgeschakeld.
 • Verwijder de accu niet terwijl het toegangslampje brandt. De gegevens op de geheugenkaart kunnen worden beschadigd.
 • Zo lang de camera is ingeschakeld, wordt de accu niet opgeladen, ook niet wanneer de camera is aangesloten op de netspanningsadapter.
 • Onder bepaalde omstandigheden kan het apparaat van extra voeding worden voorzien vanuit de accu, ondanks dat het is aangesloten op de netspanningsadapter.
 • Verwijder de micro-USB-kabel niet terwijl het apparaat van voeding wordt voorzien vanuit een stopcontact. Schakel de camera uit voordat u de micro-USB-kabel verwijdert.
 • Afhankelijk van de camera en accutemperatuur, kan de ononderbroken opnameduur korter zijn terwijl de camera van voeding wordt voorzien vanuit een stopcontact.
 • Bij gebruik van een mobiele lader als voedingsbron, bevestigt u dat deze volledig opgeladen is vóór gebruik. Denk eraan dat resterende lading aanwezig is in de mobiele lader tijdens gebruik.