Instell. PC-afst.bed.: RAW+J bld opsl. PC

Selecteert het bestandstype voor beelden die moeten worden overgebracht naar een computer bij opnemen met PC-afstandsbediening.
Bij het opnemen van beelden met behulp van PC-afstandsbediening, geeft de app op de computer het beeld pas weer nadat het beeld volledig is overgebracht. Bij opnemen in het RAW+JPEG-formaat, kunt u het weergeven versnellen door alleen JPEG-beelden over te brengen in plaats van zowel de RAW- als de JPEG-beelden over te brengen.

*PC-afstandsbediening: Gebruikt "Remote Camera Control" om dit apparaat te bedienen vanaf de computer, inclusief functies zoals opnemen en het opslaan van beelden op de computer.

  1. MENU (Instellingen) → [Instell. PC-afst.bed.][RAW+J bld opsl. PC] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

RAW en JPEG:
Brengt zowel RAW- als JPEG-bestanden over naar de computer.
Enkel JPEG:
Brengt alleen JPEG-bestanden over naar de computer.
Enkel RAW:
Brengt alleen RAW-bestanden over naar de computer.

Opmerking

  • [RAW+J bld opsl. PC] kan alleen worden ingesteld wanneer [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW en JPEG].