EV-comp. resetten

Stelt in of de belichtingswaarde die is ingesteld met [Belicht.comp.] behouden moet worden wanneer u het apparaat uitschakelt terwijl de belichtingscompensatieknop is ingesteld op "0".

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [EV-comp. resetten] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Handhaven:
Behoudt de instellingen.
Resetten:
Stelt de instellingen terug.