AF/MF-regeling

U kunt de scherpstellingsfunctie tijdens het opnemen eenvoudig omschakelen van automatisch naar handmatig en terug zonder de positie van uw handen te veranderen.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → gewenste knop → [AF/MF-reg. vergr.] of [AF/MF-reg. wissel.].

Menu-onderdelen

AF/MF-reg. vergr. :
Schakelt de scherpstellingsfunctie om zolang de knop ingedrukt wordt gehouden.
AF/MF-reg. wissel. :
Schakelt de scherpstellingsfunctie om tot nogmaals op de knop wordt gedrukt.

Opmerking

  • U kunt de functie [AF/MF-reg. vergr.] niet instellen op [Functie linkerknop], [Functie rechterknop] of [Omlaag-knop] van het besturingswiel.