Een dvd-disc (AVCHD-opnamedisc) maken van bewegende beelden in high-definition (HD)-beeldkwaliteit

U kunt dvd-discs (AVCHD-opnamediscs) maken die kunnen worden weergegeven op weergaveapparaten die compatibel zijn met het AVCHD-formaat (zoals een Blu-ray-discspeler van Sony, de PlayStation 3, enz.).

A. Maken met behulp van een computer

Met een Windows-computer kunt u met behulp van PlayMemories Home bewegende beelden, die in de computer zijn geïmporteerd, kopiëren en een dvd-disc maken (AVCHD-opnamedisc).
Uw computer moet in staat zijn om dvd-discs (AVCHD-opnamediscs) te maken.
Wanneer u voor het eerst een dvd-disc maakt, sluit u de camera met behulp van een USB-kabel aan op de computer. De benodigde software wordt automatisch toegevoegd aan uw computer. (Een internetverbinding is nodig.)

Voor meer informatie over het maken van een disc met behulp van PlayMemories Home, raadpleegt u de Helpgids van PlayMemories Home.

B. Maken met behulp van een ander apparaat dan een computer

U kunt ook een DVD-disc (AVCHD-opnamediscs) maken met behulp van een Blu-ray-recorder, enz.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Opmerking

  • Wanneer u met behulp van PlayMemories Home een dvd-disc (AVCHD-opnamedisc) maakt van bewegende beelden die zijn opgenomen in het XAVC S-formaat voor bewegende beelden, wordt de beeldkwaliteit omgezet naar 1920×1080 (60i/50i). Het is niet mogelijk een disc te maken in de oorspronkelijke beeldkwaliteit.
    Om bewegende beelden op te nemen in de oorspronkelijke beeldkwaliteit, kopieert u de bewegende beelden naar een computer of een extern medium.
  • Wanneer u een AVCHD-opnamedisc maakt met behulp van PlayMemories Home van bewegende beelden opgenomen in het AVCHD-formaat met [Opname-instell.] ingesteld op [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], wordt de beeldkwaliteit omgezet en is het niet mogelijk een disc te maken in de oorspronkelijke beeldkwaliteit.
    Deze omzetting kan lang duren. Als u bewegende beelden wilt opnemen met de oorspronkelijke beeldkwaliteit, gebruikt u een Blu-ray-disc.