Foto vastleggen

Legt een gekozen scène van bewegende beelden vast en slaat dit op als een stilstaand beeld. Neem eerst bewegende beelden op, geef de bewegende beelden weer en pauzeer de weergave om belangrijke momenten vast te leggen die anders gemist zouden worden bij het opnemen van stilstaande beelden, en sla deze op als stilstaande beelden.

  1. Geef de bewegende beelden weer waarvan u een stilstaand beeld wilt vastleggen.
  2. MENU (Afspelen) → [Foto vastleggen].
  3. Geef de bewegende beelden weer en pauzeer de weergave.
  4. Zoek de gewenste scène met behulp van vertraagde weergave vooruit, vertraagde weergave achteruit, weergave van volgende frame en weergave van vorige frame, en stop daarna de weergave van bewegende beelden.
  5. Druk op (Foto vastleggen) om de gekozen scène vast te leggen.
    De scène wordt opgeslagen als een stilstaand beeld.