Opladen door aansluiting op een computer

De accu kan worden opgeladen door de camera met behulp van een micro-USB-kabel aan te sluiten op een computer.

  1. Schakel het apparaat uit en sluit het aan op de USB-aansluiting van de computer.

Opmerking

  • Als het apparaat is aangesloten op een laptop-computer die niet op de stroomvoorziening is aangesloten, daalt de acculading van de laptop. Laat het apparaat niet gedurende een lange tijd aangesloten op een laptop.
  • Schakel de computer niet uit of in, herstart de computer niet en wek de computer niet uit de slaapstand nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen tussen de camera en de computer. Als u dit toch doet, kan een storing worden veroorzaakt. Voordat u de computer aan-/uitzet of herstart, of de computer wekt uit de slaapstand, verbreekt u de verbinding tussen de camera en de computer.
  • Een goede werking kan niet worden gegarandeerd met alle typen computers.
  • Het opladen kan niet worden gegarandeerd in geval van een op maat gemaakte computer, een aangepaste computer of een computer die is aangesloten via een USB-hub.
  • Mogelijk werkt de camera niet correct wanneer andere USB-apparaten tegelijkertijd worden gebruikt.