HDMI-instellingen: REC-bediening (bewegende beelden)

Als u de camera aansluit op een externe recorder/speler, kunt u met behulp van de camera een bedieningssignaal zenden naar de recorder/speler op afstand om het opnemen te starten/stoppen.

  1. MENU (Instellingen) → [HDMI-instellingen][REC-bediening] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
De camera kan een opnamebedieningssignaal zenden naar een externe recorder/speler.
De camera zendt een opnamebedieningssignaal naar een externe recorder/speler.
Uit:
De camera kan geen signaal zenden naar een externe recorder/speler om het opnemen te starten/stoppen.

Opmerking

  • Beschikbaar voor externe recorders/spelers die compatibel zijn met [REC-bediening].
  • Wanneer u de functie [REC-bediening] gebruikt, stelt u de opnamefunctie in op (Film).
  • Als [TC-uitvoer] is ingesteld op [Uit], kunt u de functie [REC-bediening] niet gebruiken.
  • Zelfs als wordt afgebeeld, werkt de externe recorder/speler mogelijk niet goed, afhankelijk van de instellingen of status van de recorder/speler. Controleer vóór gebruik of de externe recorder/speler correct werkt.