Opnemen van bewegende beelden in super slow motion (HFR-instellingen)

Door op te nemen met een hogere beeldfrequentie dan het opnameformaat, kunt u bewegende beelden opnemen in super slow motion.

 1. Zet de functiekeuzeknop in de stand (Hoge beeldsnelheid).
  Het opname-instelscherm wordt afgebeeld.

 2. MENU → (Camera- instellingen2) → [HFR-instellingen] en selecteer de gewenste instellingen voor [Opname-instell.], [Beeldsnelheid], [Voorkeuze-instell.] en [OPNAME-tijd].
  • U kunt de gewenste belichtingsfunctie instellen door MENU → (Camera- instellingen2) → [Belichtingsmodus].
 3. Richt de camera op het onderwerp en pas de instellingen aan, zoals de scherpstelling.
  • U kunt ook andere instellingen veranderen, zoals de scherpstellingsfunctie, ISO-gevoeligheid, enz.
 4. Druk op het midden van het besturingswiel.
  Het opname-standby-scherm wordt afgebeeld.

  • Tijdens opname-standby wordt [Opname-standby] afgebeeld in het midden van het scherm. U kunt niet de belichting instellen, scherpstellen, de zoomfunctie bedienen, enz., terwijl [Opname-standby] wordt afgebeeld. Als u de opname-instellingen wilt veranderen, drukt u nogmaals op het midden van het besturingswiel om terug te keren naar het opname-instelscherm.
 5. Druk op de MOVIE (bewegend-beeld)-knop.
  Als [OPNAME-tijd] is ingesteld op [Starttrigger]:
  Bewegende beelden opnemen (vastleggen) begint. Wanneer nogmaals op de MOVIE-knop wordt gedrukt, of wanneer de opneembare tijdsduur is verstreken, stopt het opnemen van bewegende beelden en begint de camera de opgenomen bewegende beelden te schrijven naar de geheugenkaart.
  Wanneer [OPNAME-tijd] is ingesteld op [Eindtrigger] of [Eindtrigger half]:
  Het opnemen van bewegende beelden stopt en de camera begint de opgenomen bewegende beelden te schrijven naar de geheugenkaart.

Menu-onderdelen

Opname-instell. :
Selecteert de beeldfrequentie van de bewegende beelden uit [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M], en [24p 50M*].
* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.
Beeldsnelheid :
Selecteert de beeldfrequentie voor opnemen uit [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] en [960fps]/[1000fps].
Voorkeuze-instell. :
Selecteer uit [Kwaliteitsvoorkeuze] wat het belangrijkste is voor de beeldkwaliteit, en selecteer uit [Opn.tijdsvoorkeuze] wat het belangrijkste is voor de tijdsduur van de bewegende beelden.
OPNAME-tijd :
Selecteert of gedurende een ingestelde tijdsduur moet worden opgenomen nadat u op de MOVIE-knop drukt ([Starttrigger]), of dat gedurende een ingestelde tijdsduur moet worden opgenomen totdat u op de MOVIE-knop drukt ([Eindtrigger]/[Eindtrigger half]).


Beeldfrequentie

Bij opnemen van bewegende beelden in super slow motion neemt de camera op met een kortere sluitertijd dan het aantal opgenomen frames per seconde. Bijvoorbeeld, wanneer [Beeldsnelheid] is ingesteld op [960fps], zal de sluitertijd per frame korter zijn dan ongeveer 1/1000 seconde om 960 frames per seconde op te nemen. Om deze sluitertijd te kunnen handhaven, is voldoende omgevingslicht noodzakelijk tijdens het opnemen. Als er onvoldoende omgevingslicht is, wordt de ISO-gevoeligheid hoger waardoor meer ruis ontstaat.

Kortste opnameafstand

 • Het beeld wordt onscherp wanneer het onderwerp te dichtbij is, zoals bij een macro-opname. Neem op vanaf de minimale opnameafstand (gerekend vanaf de voorkant van de lens: ongeveer 3 cm in de groothoek-stand, ongeveer 72 cm in de telefoto-stand, en ongeveer 140 cm bij een gelijkwaardige 35 mm-formaat brandpuntsafstand van ongeveer 250 mm) of verder.

Timing van de opname

Afhankelijk van de instelling van [OPNAME-tijd], is de relatie tussen het moment waarop u op de MOVIE-knop drukt en het opgenomen gedeelte van de bewegende beelden, zoals hieronder afgebeeld.


[Starttrigger]
Het opnemen van bewegende beelden (vastleggen) begint zodra op de MOVIE-knop wordt gedrukt. Wanneer nogmaals op de MOVIE-knop wordt gedrukt, of wanneer de opneembare tijdsduur is verstreken, stopt het opnemen van bewegende beelden en begint de camera de opgenomen bewegende beelden te schrijven naar de geheugenkaart.

(A): Het punt waarop op de MOVIE-knop wordt gedrukt
(B): Het opgenomen gedeelte
(C): Het schrijven naar de geheugenkaart wordt uitgevoerd (u kunt niet beginnen met de volgende opnamesessie.)


[Eindtrigger]/[Eindtrigger half]
Het bufferen (tijdelijk bewegende beelden opnemen op de camera) begint zodra het opname-standby-scherm wordt afgebeeld. Wanneer de capaciteit van de buffer is gevuld met de opgenomen gegevens, worden de oudste gegevens overschreven door de nieuwste. Wanneer u op de MOVIE-knop drukt, begint de camera met het schrijven van de bewegende beelden met de ingestelde tijdsduur, teruggerekend vanaf dat punt op de geheugenkaart.
 • Met [Eindtrigger] worden bewegende beelden opgenomen met de maximale tijdsduur. Met [Eindtrigger half] worden bewegende beelden opgenomen voor de helft van de maximale tijdsduur. Met [Eindtrigger half], is ook de benodigde tijd voor het schrijven naar de geheugenkaart korter dan met [Eindtrigger].
Eindtrigger

Eindtrigger half

(A): Het punt waarop op de MOVIE-knop wordt gedrukt
(B): Het opgenomen gedeelte
(C): Het schrijven naar de geheugenkaart wordt uitgevoerd (u kunt niet beginnen met de volgende opnamesessie.)
(D): Het bufferen wordt uitgevoerd


Het opnemen opnieuw uitvoeren

U kunt het opnemen annuleren door [Annuleren] op het scherm te selecteren. Echter, de bewegende beelden die tot op het punt waarop werd geannuleerd zijn opgenomen, worden opgeslagen.


Weergavesnelheid

De weergavesnelheid verschilt zoals hieronder aangegeven, afhankelijk van de toegewezen [Beeldsnelheid] en [Opname-instell.].
Beeldsnelheid Opname-instell.
24p 50M* 30p 50M/25p 50M 60p 50M/50p 50M
240fps/250fps 10 keer langzamer 8 keer langzamer/10 keer langzamer 4 keer langzamer/5 keer langzamer
480fps/500fps 20 keer langzamer 16 keer langzamer/20 keer langzamer 8 keer langzamer/10 keer langzamer
960fps/1000fps 40 keer langzamer 32 keer langzamer/40 keer langzamer 16 keer langzamer/20 keer langzamer

* Alleen wanneer [NTSC/PAL schakel.] is ingesteld op NTSC.

[Voorkeuze-instell.] en opnameduur

Voorkeuze-instell. Beeldsnelheid Effectief aantal pixels afgelezen van de beeldsensor Opnameduur
Kwaliteitsvoorkeuze 240fps/250fps 1824×1026 Ong. 4 seconden
480fps/500fps 1824×616 Ong. 3 seconden
960fps/1000fps 1244×420
Opn.tijdsvoorkeuze 240fps/250fps 1824×616 Ong. 7 seconden
480fps/500fps 1292×436 Ong. 7 seconden/ong. 6 seconden
960fps/1000fps 912×308 Ong. 6 seconden


Weergaveduur

Bijvoorbeeld, als u opneemt gedurende ongeveer 4 seconden met [Opname-instell.] ingesteld op [24p 50M]*, [Beeldsnelheid] ingesteld op [960fps] en [Voorkeuze-instell.] ingesteld op [Opn.tijdsvoorkeuze], zal de weergavesnelheid 40 keer langzamer zijn en zal de weergaveduur ongeveer 160 seconden (ongeveer 2 minuten en 40 seconden) zijn.

Opmerking

 • Geluid wordt niet opgenomen.
 • De bewegende beelden worden opgenomen in het XAVC S HD-formaat.
 • Het kan enige tijd duren om het opnemen te beëindigen nadat op de MOVIE-knop is gedrukt. Wacht totdat het scherm verandert naar het opname-standby-scherm voordat u begint met de volgende opname.