Zoomsnelheid

Stelt de zoomsnelheid in van de zoomknop van de camera.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Zoomsnelheid] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Normaal:
Stelt de zoomsnelheid van de zoomhendel in op normaal.
Snel:
Stelt de zoomsnelheid van de zoomhendel in op snel.

Hint

  • De [Zoomsnelheid]-instellingen worden ook gebruikt wanneer u zoomt met de afstandsbediening (los verkrijgbaar) aangesloten op de camera.

Opmerking

  • Door [Snel] te selecteren wordt de kans groter dat het zoomgeluid wordt opgenomen.