Zachte-huideffect (stilstaand beeld)

Stelt het effect in dat wordt gebruikt voor het opnemen van gladde huid in de functie Gezichtsherkenning.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Zachte-huideffect] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Uit:
Gebruikt de functie [Zachte-huideffect] niet.

Aan:
Gebruik [Zachte-huideffect].

Hint

  • Als [Zachte-huideffect] is ingesteld op [Aan], kunt u het effectniveau selecteren.Selecteer het effectniveau door op de rechter-/linkerkant van het besturingswiel te drukken.

Opmerking

  • [Zachte-huideffect] is niet beschikbaar wanneer [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW].
  • [Zachte-huideffect] is niet beschikbaar voor RAW-beelden wanneer de [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW en JPEG].