Audiosignalen

Selecteert of het apparaat een geluid voortbrengt of niet.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Audiosignalen] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Geluiden worden bijvoorbeeld voortgebracht wanneer wordt scherpgesteld door de ontspanknop tot halverwege in te drukken.
Sluiter:
Alleen het geluid van de sluiter wordt voortgebracht.
Uit:
Er worden geen geluiden voortgebracht.

Opmerking

  • Als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF], zal de camera geen pieptoon voortbrengen wanneer hij scherpstelt op een onderwerp.