Fnct Naar smart. verz: Naar smartph verznd

U kunt stilstaande beelden, bewegende beelden in het XAVC S-formaat of bewegende beelden met een hoge beeldfrequentie overdragen naar een smartphone en deze bekijken. De app PlayMemories Mobile moet zijn geïnstalleerd op uw smartphone.

 1. MENU (Netwerk) → [Fnct Naar smart. verz][Naar smartph verznd] → gewenste instelling.
  • Als u in de weergavefunctie op de knop (Naar smartph verznd) drukt, wordt het instelscherm van [Naar smartph verznd] afgebeeld.
 2. Wanneer het apparaat klaar is voor het kopiëren, wordt op het apparaat een informatiescherm afgebeeld. Sluit met behulp van die informatie de smartphone en het apparaat aan.
  • De instelmethode voor het verbinden van de smartphone en het apparaat varieert afhankelijk van de smartphone.

Menu-onderdelen

Op dit apparaat selecter.:
Selecteert een beeld op het apparaat dat moet worden overgebracht naar de smartphone.

(1) Selecteer uit [Dit beeld], [Alles op deze datum] en [Meerdere beelden].

 • De afgebeelde opties kunnen verschillen afhankelijk van de geselecteerde weergavefunctie op de camera.

(2) Als u [Meerdere beelden] selecteert, selecteert u de gewenste beelden met het midden van het besturingswiel, en drukt u daarna op MENU[Enter].

Op smartphone selecter.:
Geeft alle beelden die op de geheugenkaart van het apparaat zijn opgenomen weer op de smartphone.

Opmerking

 • U kunt alleen beelden overbrengen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart van de camera.
 • U kunt het beeldformaat dat naar de smartphone moet worden gezonden selecteren uit [Oorspronkelijk], [2M] en [VGA].
  Om het beeldformaat te veranderen, raadpleegt u de volgende stappen.
  • Voor een Android-smartphone
   Start PlayMemories Mobile en verander het beeldformaat met [Instellingen][Beeldformaat kopiëren].
  • Voor iPhone/iPad
   Selecteer in het instelmenu PlayMemories Mobile en verander het beeldformaat met [Beeldformaat kopiëren].
 • RAW-beelden worden omgezet naar JPEG-formaat wanneer ze worden gezonden.
 • U kunt geen bewegende beelden in het AVCHD-formaat zenden.
 • U kunt bewegende beelden in het XAVC S 4K-formaat of de originele gegevens van bewegende beelden in het XAVC S HD-formaat die zijn opgenomen in [120p]/[100p] niet overbrengen naar een smartphone. U kunt alleen proxy-bewegende-beelden overbrengen.
 • Afhankelijk van de smartphone, worden de overgebrachte bewegende beelden mogelijk niet correct weergegeven. Bijvoorbeeld, de bewegende beelden worden mogelijk niet vloeiend weergeven, of kan er geen geluid zijn.
 • Afhankelijk van het formaat van de stilstaande beelden, bewegende beelden of bewegende beelden met een hoge beeldfrequentie, kan het onmogelijk zijn om deze weer te geven op een smartphone.
 • Dit apparaat deelt de verbindingsinformatie voor [Naar smartph verznd] met een apparaat dat toestemming heeft om verbinding te maken. Als u het apparaat wilt veranderen dat toestemming heeft om verbinding te maken met dit apparaat, stelt u de verbindingsinformatie terug door deze stappen te volgen. MENU (Netwerk ) → [Wi-Fi-instellingen][SSID/WW terugst.]. Nadat de verbindingsinformatie is teruggesteld, moet u de smartphone opnieuw registreren.
 • Als [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], kunt u dit apparaat en de smartphone niet met elkaar verbinden. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].
 • Wij adviseren u om tijdens het overbrengen van veel stilstaande beelden of bewegende beelden de camera te voeden uit een stopcontact met behulp van de netstroomadapter (bijgeleverd).