Een beeld draaien (Roteren)

Draait een opgenomen stilstaand beeld linksom.

  1. Geef het beeld weer dat u wilt draaien en selecteer daarna MENU (Afspelen) → [Roteren].
  2. Druk op het midden van het besturingswiel.
    Het beeld wordt linksom gedraaid. Het beeld draait wanneer u op het midden drukt.
    Als u het beeld eenmaal hebt gedraaid, blijft het beeld gedraaid nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Opmerking

  • U kunt bewegende beelden niet draaien.
  • Beelden die met andere apparaten zijn opgenomen, kunnen mogelijk niet worden gedraaid.
  • Wanneer gedraaide beelden op een computer worden weergegeven, worden ze mogelijk weergegeven in hun oorspronkelijke richting, afhankelijk van de software.