Helpfunct. in camera

[Helpfunct. in camera] beeldt beschrijvingen af van MENU-onderdelen, Fn (Functie)-items en instellingen.

Wijs de functie [Helpfunct. in camera] van tevoren toe aan de gewenste knop met behulp van [Eigen toets(opname)].

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Eigen toets(opname)] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [Helpfunct. in camera] toe aan de knop.
    • De functie [Helpfunct. in camera] kan niet worden toegewezen aan bepaalde knoppen.
  2. Selecteer het MENU of Fn-item waarvan u de beschrijvingen wilt zien, en druk op de knop waaraan de functie [Helpfunct. in camera] is toegewezen.

    De beschrijvingen van het item worden afgebeeld.