Bel.stndrdaanp.

Stelt de norm van deze camera voor de correcte belichtingswaarde voor elke lichtmeetfunctie in.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Bel.stndrdaanp.] → gewenste lichtmeetfunctie.
  2. Selecteer de gewenste waarde als de norm voor lichtmeting.
    • U kunt een waarde instellen tussen -1 EV en +1 EV in stappen van 1/6 EV.

Lichtmeetfunctie

De ingestelde normwaarde wordt toegepast wanneer u de bijbehorende lichtmeetfunctie selecteert in MENU (Camera- instellingen1) → [Lichtmeetfunctie].

Multi/ Midden/ Spot/ Gemid. voll.schrm/ Hooglicht

Opmerking

  • De belichtingscompensatie wordt niet beïnvloed wanneer [Bel.stndrdaanp.] wordt veranderd.
  • De belichtingswaarde wordt vergrendeld volgens de waarde ingesteld voor [Spot] tijdens het gebruik van punt-AEL.
  • De normwaarde voor MM (gemeten handmatig) wordt veranderd volgens de waarde ingesteld in [Bel.stndrdaanp.].
  • De waarde ingesteld in [Bel.stndrdaanp.] wordt opgenomen in Exif-gegevens, afzonderlijk van de belichtingscompensatiewaarde. De hoogte van de belichtingsnormwaarde wordt niet opgeteld bij de belichtingscompensatiewaarde.
  • Als u [Bel.stndrdaanp.] instelt tijdens de bracketopname, wordt het aantal bracketopnamen teruggesteld.