Copyrightinformatie

U kunt copyrightinformatie toevoegen aan de stilstaande beelden.

  1. MENU (Instellingen) → [Copyrightinformatie] → gewenste instelling.
  2. Wanneer u [Fotograaf instellen] of [Copyright instellen] selecteert, wordt een toetsenbord afgebeeld op het scherm. Voer de gewenste naam in.

Menu-onderdelen

Copyr.info. schrijven:
Stelt in of copyrightinformatie wordt toegevoegd. ([Aan]/[Uit])
  • Als u [Aan] selecteert, wordt het pictogram afgebeeld op het opnamescherm.
Fotograaf instellen:
Stelt de naam van de fotograaf in.
Copyright instellen:
Stelt de naam van de copyrighthouder in.
Copyr.info. weergev.:
Beeldt de huidige copyrightinformatie af.

Opmerking

  • U kunt alleen letters, cijfers en symbolen invoeren voor [Fotograaf instellen] en [Copyright instellen]. U kunt maximaal 46 tekens invoeren.
  • Het pictogram wordt afgebeeld tijdens het weergeven van beelden met copyrightinformatie.
  • Om ongeoorloofd gebruik van [Copyrightinformatie] te voorkomen, moet u de kolommen [Fotograaf instellen] en [Copyright instellen] wissen voordat u uw camera uitleent of doorverkoopt.
  • Sony is niet aansprakelijk voor problemen of schade die ontstaan door het gebruik van [Copyrightinformatie].