Fnct Naar smart. verz: Verzenddoel (proxy-bewegende-beelden)

Bij het overbrengen van bewegende beelden in het XAVC S-formaat naar een smartphone met behulp van [Naar smartph verznd], kunt u instellen of de proxy-bewegende-beelden met lage bitsnelheid of de oorspronkelijke bewegende beelden met hoge bitsnelheid moeten worden overgebracht.

  1. MENU → (Netwerk) → [Fnct Naar smart. verz][Verzenddoel] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Alleen proxy:
Hiermee brengt u alleen de proxy-bewegende-beelden over.
Alleen oorspronkel.:
Hiermee brengt u alleen de oorspronkelijke bewegende beelden over.
Proxy en oorspronk.:
Hiermee brengt u zowel de proxy-bewegende-beelden als de oorspronkelijke bewegende beelden over.

Opmerking

  • U kunt bewegende beelden in het XAVC S 4K-formaat of de oorspronkelijke gegevens van bewegende beelden in het XAVC S HD-formaat die zijn opgenomen in [120p]/[100p] niet overbrengen naar een smartphone. U kunt alleen proxy-bewegende-beelden overbrengen.
  • Wij adviseren u om tijdens het overbrengen van veel stilstaande beelden of bewegende beelden, de camera te voeden via een stopcontact met behulp van de netstroomadapter (bijgeleverd).