Het Quick Navi-scherm gebruiken

Het Quick Navi-scherm is een functie die is geoptimaliseerd voor opnemen met de zoeker en waarop u rechtstreeks instellingen kunt maken.

 1. MENU (Camera- instellingen2) → [DISP-knop][Scherm].
 2. Plaats een markering op [Voor zoeker] en selecteer daarna [Enter].
 3. Druk op DISP op het besturingswiel om de schermweergavefunctie in te stellen op [Voor zoeker].
 4. Druk op de Fn-knop om over te schakelen naar het Quick Navi-scherm.
  • De afgebeelde inhoud en de posities in de afbeelding ervan dienen slechts als richtlijn en kunnen verschillen van de daadwerkelijke weergave.

  Automatische functie/scènekeuzefunctie

  Stand P/A/S/M/panorama door beweging

 5. Selecteer een gewenste functie door op de boven-/onder-/rechter-/linkerkant van het besturingswiel te drukken.
 6. Draai het besturingswiel om de gewenste instelling te selecteren.
  • Sommige functies kunnen worden fijngeregeld met behulp van de besturingsknop.

Instellingen maken op de specifieke instelschermen

Selecteer de gewenste functie in stap 5, en druk daarna op het midden van het besturingswiel. Het specifieke instelscherm van de functie wordt afgebeeld. Volg de bedieningsgids (A) om de instellingen te maken.

Opmerking

 • Onderdelen die grijs zijn op het Quick Navi-scherm kunnen niet worden ingesteld.
 • Bij gebruik van [Creatieve stijl], [Beeldprofiel], enz., kunnen sommige van de insteltaken alleen worden uitgevoerd op een toegewezen scherm.