Aut. lang. sluit.tijd (bewegende beelden)

Stel in of de sluitertijd automatisch moet worden ingesteld of niet tijdens het opnemen van bewegende beelden in geval van een donker onderwerp.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Aut. lang. sluit.tijd] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Gebruikt Automatische lange sluitertijd. De sluitertijd wordt automatisch langer bij opnemen op donkere plaatsen. U kunt de ruis in de bewegende beelden verminderen door een lange sluitertijd te gebruiken tijdens het opnemen op donkere plaatsen.
Uit:
Gebruikt de Automatische lange sluitertijd niet. De opgenomen bewegende beelden zullen donkerder zijn dan wanneer [Aan] is geselecteerd, maar u kunt bewegende beelden opnemen met vloeiendere actie en minder onderwerpbeweging.

Opmerking

  • [Aut. lang. sluit.tijd] werkt niet in de volgende situaties:
    • Tijdens het opnemen met een hoge beeldfrequentie
    • (Sluitertijdvoorkeuze)
    • (Handm. belichting)
    • Als [ISO] is ingesteld op iets anders dan [ISO AUTO].