Instell. PC-afst.bed.: Opsl.bestem. stil. bld

Stelt in of stilstaande beelden moeten worden opgeslagen in de camera en/of op de computer tijdens het opnemen met PC-afstandsbediening. Deze instelling is handig wanneer u opgenomen beelden wilt controleren zonder weg te lopen bij de camera.

*PC-afstandsbediening: Gebruikt "Remote Camera Control" om dit apparaat te bedienen vanaf de computer, inclusief functies zoals opnemen en het opslaan van beelden op de computer.

  1. MENU (Instellingen) → [Instell. PC-afst.bed.][Opsl.bestem. stil. bld] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Enkel PC:
Slaat stilstaande beelden alleen op de computer op.
PC+camera:
Slaat stilstaande beelden op de computer en in de camera op.

Opmerking

  • Tijdens het opnemen met PC-afstandsbediening kunt u de instellingen voor [Opsl.bestem. stil. bld] niet veranderen. Maak de instellingen voordat u begint met opnemen.
  • Als u een geheugenkaart plaatst waarop niet kan worden opgenomen, kunt u geen stilstaande beelden opnemen, zelfs niet wanneer u [PC+camera] selecteert.
  • Als u [PC+camera] selecteert en u geen geheugenkaart in de camera hebt geplaatst, kunt u de sluiter niet ontspannen, zelfs niet wanneer [Opn. zonder geh.krt.] is ingesteld op [Inschakelen].
  • Tijdens het weergeven van stilstaande beelden op de camera, kunt u niet opnemen met PC-afstandsbediening.