Opmerkingen over de accu

Opmerkingen over het gebruik van de accu

 • Verzeker u ervan dat uitsluitend accu's worden gebruikt die zijn gespecificeerd voor dit apparaat.
 • De juiste resterende-acculadingindicator wordt mogelijk niet afgebeeld onder bepaalde bedrijfs- of omgevingsomstandigheden.
 • Laat de accu niet nat worden. De accu is niet bestand tegen water.
 • Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen, zoals in een voertuig of in direct zonlicht.

De accu opladen

 • Laad de accu (bijgeleverd) op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
 • De opgeladen accu verliest steeds wat lading, ook als u de accu niet gebruikt. Laad de accu elke keer op voordat u het apparaat gebruikt, zodat u geen kans om beelden op te nemen onbenut laat.
 • Laad geen accu's op die niet zijn gespecificeerd voor dit apparaat. Als u dat toch doet, kan dat leiden tot oververhitting, explosies, elektrische schokken, brandwonden en ander letsel.
 • Als het oplaadlampje knippert terwijl de accu niet volledig opgeladen is, verwijdert u de accu uit de camera en plaatst u hem weer terug, of koppelt u de USB-kabel los van de camera en sluit u hem weer aan, om de accu weer op te laden.
 • Het wordt aanbevolen om de accu op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C. De accu zal misschien niet goed worden opgeladen bij temperaturen buiten dit bereik.
 • Wanneer u dit apparaat verbindt met een laptop die niet is aangesloten op een stroomvoorziening, kan de lading van de accu in de laptop afnemen. Laad dit apparaat niet langdurig op met behulp van de laptop.
 • Terwijl dit apparaat via een USB-kabel is aangesloten op de computer, mag u de computer niet inschakelen, herstarten, uit de slaapstand wekken of uitschakelen. Als u dit toch doet, kan een storing in dit apparaat worden veroorzaakt. Koppel het apparaat los van de computer voordat u de bovenstaande bedieningen uitvoert.
 • Wij kunnen niet garanderen dat het opladen correct werkt als u een zelfgebouwde of gewijzigde computer gebruikt.
 • Nadat het opladen klaar is, trekt u de netspanningsadapter uit het stopcontact, of koppelt u de USB-kabel los van de camera. Als u dit niet doet, kan de levensduur van de accu worden verkort.

Resterende-acculadingindicator

 • De resterende-acculadingindicator wordt afgebeeld op het scherm.

  A: Acculading hoog

  B: Accu leeg

 • Het duurt ongeveer één minuut om de juiste resterende-acculadingindicator af te beelden.
 • De juiste resterende-acculadingindicator wordt mogelijk niet afgebeeld onder bepaalde bedrijfs- of omgevingsomstandigheden.
 • Als de resterende-acculadingindicator niet op het scherm wordt afgebeeld, drukt u op de knop DISP (weergave-instelling) om deze af te beelden.

Oplaadtijd (volledige lading)

De oplaadtijd met de netspanningsadapter (bijgeleverd) is ongeveer 150 minuten.

Bovenstaande oplaadtijd geldt voor het opladen van een volledig lege accu bij een temperatuur van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van gebruikscondities en de omstandigheden.

Effectief gebruik van de accu

 • Bij lage temperaturen presteert de accu minder goed. Dus in de kou is de bedrijfstijd van de accu korter. U kunt ervoor zorgen dat de accu langer zijn werk doet, door deze in een zak van uw kleding dicht op uw lichaam op te warmen en in het apparaat te plaatsen kort voordat u opnamen gaat maken. Als u metalen voorwerpen, zoals sleutels, in uw zak hebt zitten, let u erop dat deze geen kortsluiting kunnen veroorzaken.
 • De accu ontlaadt snel als u de flitser of de ononderbroken opnamefunctie veel gebruikt, de camera vaak in-/uitschakelt, of de monitor erg helder instelt.
 • Wij adviseren u reserveaccu's voor te bereiden en proefopnamen te maken voordat u de werkelijke opnamen maakt.
 • Als de aansluitpunten van de accu vuil zijn, kan het onmogelijk zijn om het apparaat in te schakelen of wordt de accu mogelijk niet goed opgeladen. In dat geval maakt u de accu schoon door het stof er voorzichtig af te vegen met behulp van een zachte doek of een wattenstaafje.

Zo bewaart u de accu

Om de werking van de accu te behouden, laadt u de accu minstens eenmaal per jaar op en verbruikt daarna u de lading volledig in de camera alvorens de accu op te bergen. Bewaar de accu op een koele, droge plaats nadat deze uit de camera is verwijderd.

Over de levensduur van de accu

 • De levensduur van de accu is beperkt. Als u dezelfde accu herhaaldelijk gebruikt, of dezelfde accu gedurende een lang tijd gebruikt, neemt de accucapaciteit geleidelijk af. Als de gebruiksduur van de accu aanzienlijk achteruitgaat, is het waarschijnlijk tijd om de accu te vervangen door een nieuwe.
 • De levensduur van de accu wordt bepaald door de manier waarop de accu wordt bewaard en door de omstandigheden en omgeving waarin elke accu wordt gebruikt.