Audio opnam.niveau

U kunt het geluidopnameniveau instellen terwijl u naar de niveaumeter kijkt.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Audio opnam.niveau].
  2. Selecteer het gewenste niveau met de linker-/rechterkant van het besturingswiel.

Menu-onderdelen

+:
Verhoogt het geluidopnameniveau.
-:
Verlaagt het geluidopnameniveau.
Terugstellen:
Stelt het geluidsopnameniveau terug op de standaardinstelling.

Hint

  • Als u bewegende beelden met geluid op een hoog volumeniveau opneemt, stelt u [Audio opnam.niveau] in op een lager geluidsniveau. Hierdoor kunt u opnemen met een realistischer geluid. Als u bewegende beelden met geluid op een lager volumeniveau opneemt, stelt u [Audio opnam.niveau] in op een hoger geluidsniveau zodat het geluid gemakkelijker te horen is.

Opmerking

  • Ongeacht de instelling van [Audio opnam.niveau], treedt de begrenzer altijd in werking.
  • [Audio opnam.niveau] is alleen beschikbaar wanneer de opnamefunctie is ingesteld op bewegende beelden.
  • [Audio opnam.niveau] is niet beschikbaar tijdens het opnemen met een hoge beeldfrequentie.
  • De instellingen [Audio opnam.niveau] worden toegepast op zowel de ingebouwde microfoon als de (microfoon-)ingangsaansluiting.