Panorama: formaat

Stelt het beeldformaat in voor het opnemen van panoramabeelden. Het beeldformaat varieert afhankelijk van de instelling [Panorama: richting].

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Panorama: formaat] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Wanneer [Panorama: richting] is ingesteld op [Naar boven] of [Naar beneden].

Standaard: 3872×2160

Breed: 5536×2160


Wanneer [Panorama: richting] is ingesteld op [Links] of [Rechts].

Standaard: 8192×1856

Breed: 12416×1856