Film met sluiterknop

U kunt het opnemen van bewegende beelden starten of stoppen door op de ontspanknop te drukken, die groter is en gemakkelijker op gedrukt kan worden dan de MOVIE (bewegend-beeld)-knop.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Film met sluiterknop] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Maakt het opnemen van bewegende beelden met de ontspanknop mogelijk wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Film] of tijdens het opnemen met een hoge beeldfrequentie.
Uit:
Schakelt het opnemen van bewegende beelden met behulp van de ontspanknop uit.

Hint

  • Wanneer [Film met sluiterknop] is ingesteld op [Aan], kunt u het opnemen van bewegende beelden ook starten of stoppen met behulp van de MOVIE-knop.
  • Wanneer [Film met sluiterknop] is ingesteld op [Aan], kunt u de ontspanknop gebruiken om het opnemen van bewegende beelden op een extern opname-/weergaveapparaat te starten of stoppen met behulp van [REC-bediening].