Opgenomen beelden automatisch draaien (Weergave-rotatie)

Selecteert de oriëntatie voor het weergeven van opgenomen beelden.

  1. MENU (Afspelen) → [Weergave-rotatie] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Wanneer u de camera draait, detecteert het de oriëntatie van de camera en draait het weergegeven beeld automatisch mee.
Handmatig:
Verticaal opgenomen beelden worden verticaal weergegeven. Als u de beeldoriëntatie hebt ingesteld met behulp van de functie [Roteren], wordt het beeld dienovereenkomstig weergegeven.
Uit:
De beelden worden altijd horizontaal weergegeven.