Auto Uitsch. AF-geb.

Stelt in of het scherpstelgebied altijd moet worden afgebeeld, of automatisch moet uitgaan kort nadat is scherpgesteld.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [Auto Uitsch. AF-geb.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Het scherpstelgebied gaat automatisch uit kort nadat is scherpgesteld.
Uit:
Het scherpstelgebied wordt altijd afgebeeld.