Directe handmatige scherpstelling (DMF)

U kunt na het automatisch scherpstellen handmatig nauwkeurige aanpassingen maken waardoor u sneller kunt scherpstellen op een onderwerp dan bij handmatig scherpstellen vanaf het begin. Dit is handig in situaties zoals macro-opname.

  1. Draai de scherpstellingsfunctieknop (A) en selecteer DMF.

  2. Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch scherp te stellen.
  3. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai daarna de voorste lensring om een betere scherpstelling te krijgen.

    • Wanneer u de voorste lensring draait, wordt de scherpstellingsafstand afgebeeld op het scherm.
  4. Druk de ontspanknop helemaal in om een beeld op te nemen.

Hint

  • U kunt de scherpstellingsfunctie toewijzen aan de achterste lensring door MENU (Camera- instellingen2) → [Lensring instellen] te selecteren.