AF-hulplicht (stilstaand beeld)

Het AF-hulplicht geeft een invullicht zodat gemakkelijker op een onderwerp kan worden scherpgesteld in een donkere omgeving. In de tijd tussen het tot halverwege indrukken van de ontspanknop en het vergrendelen van de scherpstelling, brandt het rode AF-hulplicht zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen.

 1. MENU (Camera- instellingen1) → [AF-hulplicht] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Automatisch:
Het AF-hulplicht gaat automatisch branden in een donkere omgeving.
Uit:
Maakt geen gebruik van het AF-hulplicht.

Opmerking

 • U kunt [AF-hulplicht] niet gebruiken in de volgende situaties:
  • Tijdens het opnemen van bewegende beelden
  • Panorama d. beweg.
  • Wanneer [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [Continue AF] of [Automatische AF] en het onderwerp beweegt (terwijl de scherpstellingsindicator of wordt afgebeeld)
  • Wanneer [Scherpst. vergroten] is geactiveerd.
  • Als [Scènekeuze] is ingesteld op de volgende functies:
   • [Landschap]
   • [Sportactie]
   • [Nachtscène]
 • Als de multi-interfaceschoen is uitgerust met een flitser met een AF-hulplicht-functie, zal wanneer de flitser wordt ingeschakeld ook het AF-hulplicht worden ingeschakeld.
 • Het AF-hulplicht zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico’s bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in het AF-hulplicht kijken.