Fasedetectiegebied

Stelt in of het fasedetectie-AF-gebied moet worden afgebeeld of niet.

  1. MENU (Camera- instellingen1)[Fasedetectiegebied] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Beeldt het fasedetectie-AF-gebied af.
Uit:
Beeldt het fasedetectie-AF-gebied niet af.

Opmerking

  • Als het F-getal hoger is dan F8, kan fasedetectie-AF niet worden gebruikt. Alleen contrast AF is beschikbaar.
  • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S HD] en [ Opname-instell.] is ingesteld op [120p]/[100p], kan fasedetectie AF niet worden gebruikt. Alleen contrast AF is beschikbaar.
  • Tijdens het opnemen van bewegende beelden, wordt het fasedetectie AF-gebied niet afgebeeld.