Beelden zenden naar een Android-smartphone (NFC One-touch sharing)

Door slechts aan te raken kunt u dit apparaat en een NFC-compatibele Android-smartphone met elkaar verbinden en het beeld dat op het scherm van het apparaat wordt weergegeven rechtstreeks naar de smartphone zenden.U kunt stilstaande beelden, bewegende beelden in het XAVC S-formaat en bewegende beelden met een hoge beeldfrequentie overbrengen.

 1. Activeer de NFC-functie van de smartphone.
 2. Een enkel beeld weergeven op het apparaat.
 3. Raak met de smartphone het apparaat aan.

  Het apparaat en de smartphone zijn verbonden en PlayMemories Mobile wordt automatisch geopend op de smartphone, waarna het weergegeven beeld naar de smartphone wordt gezonden.

  • Voordat u de smartphone aanraakt, annuleert u de slaapfunctie en schermvergrendeling van de smartphone.
  • De NFC-functie is alleen beschikbaar wanneer (N-markering) is afgebeeld op het apparaat.
  • Raak met de smartphone het apparaat aan gedurende 1 tot 2 seconden totdat PlayMemories Mobile wordt geopend.
  • Om twee of meer beelden over te brengen, selecteert u MENU (Netwerk) → [Fnct Naar smart. verz][Naar smartph verznd] om de beelden te selecteren. Nadat het scherm wordt weergegeven waarop de verbinding wordt bevestigd, gebruikt u NFC om het apparaat en de smartphone met elkaar te verbinden.

Over "NFC"

NFC is een technologie die draadloze communicatie over een korte afstand tussen diverse apparaten mogelijk maakt, zoals mobiele telefoons, IC-tags, enz. NFC vereenvoudigt de datacommunicatie door slechts het aangewezen aanraakpunt aan te raken.

 • NFC (Near Field Communication) is een internationale norm voor draadloze communicatie over een korte afstand.

Opmerking

 • U kunt het beeldformaat dat naar de smartphone moet worden gezonden selecteren uit [Oorspronkelijk], [2M] en [VGA].
  Om het beeldformaat te veranderen, raadpleegt u de volgende stappen.
  • Start PlayMemories Mobile en verander het beeldformaat met [Instellingen][Beeldformaat kopiëren].
 • RAW-beelden worden omgezet naar JPEG-formaat wanneer ze worden gezonden.
 • U kunt geen bewegende beelden in het AVCHD-formaat zenden.
 • U kunt niet bewegende beelden in het XAVC S 4K-formaat of de originele gegevens van bewegende beelden in het XAVC S HD-formaat die zijn opgenomen in [120p]/[100p] overbrengen naar een smartphone. U kunt alleen proxy-bewegende-beelden overbrengen.
 • Afhankelijk van de smartphone, worden de overgebrachte bewegende beelden mogelijk niet correct weergegeven. Bijvoorbeeld, de bewegende beelden worden mogelijk niet vloeiend weergeven, of kan er geen geluid zijn.
 • Als de beeldindex wordt weergegeven op het apparaat, kunt u geen beelden overbrengen met behulp van de NFC-functie.
 • Als u geen verbinding kunt maken, gaat u als volgt te werk:
  • Open PlayMemories Mobile op uw smartphone en beweeg vervolgens de smartphone langzaam naar (N-markering) op het apparaat.
  • Als de smartphone in een hoesje zit, haalt u hem eruit.
  • Als het apparaat in een hoesje zit, haalt u het eruit.
  • Controleer of de NFC-functie is geactiveerd op de smartphone.
 • Als [Vliegtuig-stand] is ingesteld op [Aan], kunt u het apparaat en de smartphone niet met elkaar verbinden. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].