MF Assist (stilstaand beeld)

U kunt het beeld op het scherm automatisch vergroten om gemakkelijker handmatig scherp te stellen. Dit werkt bij opnemen met handmatige scherpstelling of met directe handmatige scherpstelling.

  1. MENU (Camera- instellingen1) → [MF Assist][Aan].
  2. Draai de lensring waaraan de scherpstellingsfunctie is toegewezen om scherp te stellen.
    • Het beeld wordt vergroot. U kunt beelden verder vergroten door op het midden van het besturingswiel te drukken.

Hint

  • U kunt instellen hoe lang het beeld vergroot moet worden weergegeven door MENU (Camera- instellingen1) → [Schrpstelvergrot.tijd] te selecteren.

Opmerking

  • U kunt [MF Assist] niet gebruiken tijdens het opnemen van bewegende beelden. Gebruik in plaats daarvan de functie [Scherpst. vergroten].