Audioniv.weerg.

Stelt in of het geluidsniveau op het scherm wordt afgebeeld.

  1. MENU (Camera- instellingen2) → [Audioniv.weerg.] → gewenste instelling.

Menu-onderdelen

Aan:
Beeldt het geluidsniveau af.
Uit:
Beeld het geluidsniveau niet af.

Opmerking

  • Het geluidsniveau wordt niet afgebeeld in de volgende situaties:
    • Als [Geluid opnemen] is ingesteld op [Uit].
    • Als DISP (weergave-instelling) is ingesteld op [Geen info].
    • Tijdens het opnemen met een hoge beeldfrequentie
  • Het geluidsniveau wordt ook afgebeeld wanneer het opnemen standby staat in de bewegend-beeldopnamefunctie.